KURSI, APMĀCĪBAS

Pieteikties!  * Lūdzam pieteikties laicīgi, jo dalībnieku skaits grupās ierobežots.

no 29.augusta                                    "Sa-darbība" 1,2 klašu skolotājiem

(reizi mēnesī)                                    (8 nodarbības)
Ilgums 2,5 hno 27.
septembra                                Gudru vecāku skola

(katru otro trešdienu)                         (8 nodarbības)
plkst. 18:00-20:0018. oktobrī                                          Kā pārvarēt bailes no
(trešdiena)                                          uzstāšanās?           plkst.18:00-21:00                                           (1 nodarbība)  no 02. novembra                                Gudru vecāku skola

(katru otro ceturtdienu)                     (8 nodarbības)
plkst. 18:00-20:00
Rediģēts pēdējo reizi: 12.12.2017.

 .